Director executiv

Directorul executiv are ca atribuții organizarea activității și conducerea Consiliului, asigurarea realizării funcțiilor și atribuțiilor Consiliului, precum și alte atribuții prevăzute de Regulamentul de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2018.

Directorul este selectat în urma unui concurs public organizat de Comitetul de supraveghere a auditului. Învingătorul concursului pentru ocuparea funcției de director executiv este numit în funcție de către Comitet.

Directorul este nepractician și este numit în funcție pentru un termen de 4 ani, cu posibilitatea de a exercita două mandate consecutive.


Grumeza Dumitru
Director executiv

A fost numit în funcția de director executiv al Consiliului prin Decizia nr. 21/2021 a Comitetului de Supraveghere a Auditului