Comitetul de Supraveghere a Auditului

Comitetul de supraveghere a auditului este organul de conducere a instituției cu atribuții prevăzute de Regulamentul de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2018.

Componența nominală a Comitetului se confirmă de către Guvern pe un termen de 3 ani, pentru maximum 2 termene consecutive.

Acesta este format din 7 membri nepracticieni și are următoarea componență: 2 reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, un reprezentant al Băncii Naţionale a Moldovei, un reprezentant al Curții de Conturi, un reprezentant al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, un reprezentant al mediului de afaceri și un reprezentant al mediului academic specializat în audit.

Componența nominală a membrilor Comitetului de supraveghere a auditului, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 167/2022 cu modificările ulterioare.

Nr.
d/o

Numele, Prenumele

Nr. telefon

e-mail

1.  GOLBAN Olga – președinte

022-26-25-00

olga.golban@mf.gov.md

2.

CIBOTARI  Stela – vicepreședinte

022-82-22-14

stela.cibotari@bnm.md

3.

VIZIR Ala - membru

022-26-27-60

ala.vizir@mf.gov.md

4.

ȘEVCIUC Tatiana  - membru

022-26-60-19

t_sevciuc@ccrm.md

5.

MUNTEANU  Alexandra  - membru

022-85-94-71

alexandra.munteanu@cnpf.md

6.

HAREA Ruslan  - membru

079433222

harea_ruslan@yahoo.com

7.

IACHIMOVSCHI  Anatol - membru

022-40-28-82

aiachimovschi@mail.ru

Secretarul Comitetului – OBREJA Cristina, cristina.obreja@cspa.md, 022-66-75-91