Informații entități de audit

1. Care sunt condițiile de constituire a unei entități de audit?

Entitatea de audit poate fi constituită sub formă de societate cu răspundere limitată sau societate pe acțiuni. Peste 50% din capitalul social al entităţii de audit aparţin auditorilor şi/sau entităţilor de audit rezidente sau nerezidente. Administratorul entităţii de audit este un auditor. Majoritatea membrilor organului executiv al entității de audit trebuie să fie reprezentată de auditori.

2. Ce documente trebuie de prezentat pentru a înregistra entitatea de audit în Registrul public al entităților de audit?

Pentru a înregistra entitatea de audit în Registrul public al entităților de audit, se prezintă următoarele documente:

  • cerere de înregistrare;
  • documente care confirmă angajarea auditorilor în cadrul entității de audit;
  • informația privind membrii organului executiv;
  • declarație pe propria răspundere privind lipsa sancțiunilor aplicate entității ca urmare a comiterii cu intenție a unei infracțiuni;
  • o declarație privind apartenența la o rețea a entităților de audit, după caz.
3. Care este taxa de înregistrare a entității de audit în Registrul public al entităților de audit?

Pentru înregistrarea entității de audit în Registrul public al entităților de audit se efectuează plata unică în mărime de 0,2 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern. Aceasta se achită la data depunerii cererii de înregistrare, prin transfer.

4. Care sunt cotizațiile percepute din partea entităților de audit?

Plata anuală în mărime de un salariu mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, pentru fiecare raport al auditorului emis pentru auditul situaţiilor financiare individuale la entităţile de interes public și la entităţile mari; Plata anuală în mărime de 0,2 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, pentru fiecare raport al auditorului emis pentru auditul situaţiilor financiare individuale la alte entităţi decât la entităţile de interes public şi la entităţile mari supuse auditului obligatoriu şi solicitat; Plata anuală în mărime de 0,5 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, pentru fiecare raport al auditorului emis pentru auditul situaţiilor financiare consolidate.

5. Cum se procedează în cazul apariției unor modificări de date legat de entitatea de audit?

În cazul în care apar modificări de date, entitatea de audit este obligată să prezinte o declarație pe propria răspundere în acest sens, în termen de 30 de zile de la data modificării, anexând copiile documentelor confirmative, pentru a actualiza informaţia din Registrul public al entităților de audit.

6. Ce formulare utile există pentru entitățile de audit și unde pot fi găsite?

Există 4 formulare utile pentru entitățile de audit:

  • Cerere de înregistrare a entității de audit în Registrul public al  entităților de audit;
  • Declaraţie pe propria răspundere privind lipsa sancțiunilor ca urmare a comiterii cu intenție a unei infracțiuni;
  • Declaraţie pe propria răspundere privind apartenența la o rețea a entității de audit;
  • Declaraţie pe propria răspundere privind actualizarea informației din Registrul public al entităților de audit.