Organizații și Instituții de instruire profesională continuă a auditorilor

Marți, 02.01.2024

Nr. d/o
Denumirea
Sediul, numărul de telefon, 
e-mail
Numule și prenumele conducătorului
PROGRAMUL DE INSTRUIRE PROFESIONALĂ
 
1.
 
Centrul de Instruire Profesională a Auditorilor „CIPAM” SRL
Mun. Chişinau
str. Anton Pan,4
bir. 1010
tel./fax 02222-77-08; 02222-06-40 
Spînu Liviu
2.
Asociaţia Obştească
„Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova”
Mun. Chişinau
str. M. Varlaam, 65, of. 439
tel/fax 02254-14-21; 02254-14-95
e-mail: info@acap.md
site: acap.md
Zlatina Natalia