Acte normative

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 46 din 16 aprilie 2024 cu privire la aprobarea unor proceduri de selectare și participare la instruiri a auditorilor pentru efectuarea misiunilor de verificare a cheltuielilor în cadrul proiectelor finanțate de Uniunea Europeană în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională ale Uniunii Europene

Decizia nr. 1 din 27.12.2023 a Consiliului interinstituțional de supervizare

HOTĂRÂRE Nr. 1090 din 27.12.2023 privind aprobarea bugetului Instituției Publice „Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru anul 2024

Codul Etic Internațional pentru Profesioniștii Contabili, Ediția 2021

Manualul de Reglementări Internaţionale de Control al Calităţii, Audit, Revizuire, Alte Servicii de Asigurare şi Servicii Conexe, Volumul I  

Manualul de Reglementări Internaţionale de Control al Calităţii, Audit, Revizuire, Alte Servicii de Asigurare şi Servicii Conexe, Volumul II

Manual de Reglementări Internaţionale de Control al Calităţii, Audit, Revizuire, Alte Servicii de Asigurare şi Servicii Conexe, Volumul III

Ordinul privind aprobarea Metodologiei cu privire la modul  de completare și transmitere a formularelor speciale privind activitățile sau tranzacțiile care cad sub incidența Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a Instrucțiunilor de completare a lor nr. 20 din 03.08.2023

Ordinul privind acceptarea și publicarea Standardelor de audit nr. 20 din 23.02.2023

Norme privind raportarea către I.P. „Consiliul de supraveghere publică a auditului” a încălcărilor reglementărilor în domeniul auditului situațiilor financiare”

HOTĂRÂRE Nr. 936 din 28.12.2022 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2023

Ordinul privind acceptarea și publicarea Standardelor de audit nr. 113 din 21.11.2022

HOTĂRÂRE Nr. 853 din 07.12.2022 privind aprobarea bugetului Instituției Publice „Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru anul 2023

Norme privind aplicarea de către entitățile de audit a măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului

Hotărârea Guvernului nr. 167 din 16.03.2022 cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comitetului de supraveghere a auditului

HOTĂRÂRE Nr. 9 din 12.01.2022 privind aprobarea bugetului Instituției Publice „Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru anul 2022

HOTĂRÎRE Nr. 868 din 09.12.2020 privind aprobarea bugetului Instituției Publice „Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru anul 2021

Standarde Internaționale de Audit emise de IFAC în anul 2018, recepționate de Ministerul Finanțelor

Codul etic emis de IFAC în anul 2018, recepționat de Ministerul Finanțelor

HOTĂRÎRE Nr. 46 din 29.01.2020 privind aprobarea bugetului Instituției publice „Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru anul 2020

Ordinul nr. 149 din 22.11.2010 cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind modul de asigurare a riscului de audit

Raportul privind transparența

Raportul privind respectarea procedurilor de control al calității auditului

Regulamentul privind controlul extern al calității auditului

Regulamentul cu privire la certificarea auditorilor

Normele de pregătire profesională a stagiarilor în audit

Normele privind termenele de achitare a plăților și cotizațiilor

Hotărîre nr. 807 din 20.08.2018 pentru aprobarea Regulamentului de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului

Legea nr. 271 din 15.12.2017 privind auditul situațiilor financiare

Ordinul privind acceptarea şi publicarea Standardelor de audit şi Codului etic nr. 64  din 14.06.2012

Hotărârea Guvernului nr. 180/2012 privind aplicarea Standardelor de audit şi Codului etic pe teritoriul Republicii Moldova