Examene

Desfășurarea examenului pentru obținerea calificării profesionale de auditor

Examenul constă din probe scrise la următoarele discipline:

a) audit:

– cerințele legislative în domeniul auditului;

– standardele de audit; 

– standardele  de control al calității;

– Codul etic;

 

b) contabilitate financiară:

– principiile şi bazele contabilităţii;

– cerinţele legislative privind  contabilitatea și raportarea financiară;

– standardele de contabilitate;

 

c) contabilitate managerială:

– contabilitatea costurilor;

– principiile de bază ale gestionării entității;

 

d) management financiar:

– analiza financiară;

– gestionarea riscurilor și controlul intern;

– economia afacerilor, economia generală şi financiară;

– matematica şi statistica;

 

e) drept:

– legislaţia muncii, a asigurărilor sociale şi medicale;

– legislaţia fiscală, civilă şi comercială;

– legislaţia privind insolvabilitatea şi proceduri similare;

 

f) gestiunea tehnologiilor informaţionale şi a sistemelor computerizate.

Examenele pentru obţinerea certificatului de calificare al auditorului se desfăşoară în ultima decadă a lunilor:

– martie, aprilie, mai - sesiunea de primăvară;

– septembrie, octombrie, noiembrie - sesiunea de toamnă.

 

Persoanele susţin într-o zi un examen la o singură disciplină, cu durata de 3 ore astronomice, care se calculează din momentul distribuirii probelor. Persoanele aleg de sine stătător ordinea (succesiunea) susţinerii examenelor pentru fiecare disciplină.