Membrii Comitetului

Componența nominală a membrilor Comitetului  de supraveghere a auditului

Nr

d/o

Numele, Prenumele

Nr telefon

email

1.

TONU  Natalia – Președinte

022-26-27-58

natalia.tonu@mf.gov.md

2.

CIBOTARI  Stela – vicepreședinte

022-82-22-14

stela.cibotari@bnm.md

3.

VIZIR Ala - membru

022-26-27-60

ala.vizir@mf.gov.md

4.

ROTARU Petru - membru

022-21-00-96

p_rotaru@ccrm.md

5.

IZMAN  Cristina - membru

022-85-94-80

cristina.izman@cnpf.md

6.

HAREA Ruslan  - membru

079433222

harea_ruslan@yahoo.com

7.

IACHIMOVSCHI  Anatol - membru

022-40-28-82

aiachimovschi@mail.ru

Secretarul Comitetului – CODREANU Marina, marina.codreanu@cspa.md, 022-66-75-91