EXTRAS DIN REGISTRUL PUBLIC AL ENTITĂȚILOR DE AUDIT - ultima actualizare 09.07.2024

Numărul individual al entității de audit Denumirea entității de audit Sediul, numărul de telefon, pagina web oficială a entității de audit Numele și prenumele acţionarilor, denumirea și sediul entității de audit rezidente/nerezidente, precum şi cota pe care aceștia Date privind încetarea activităţii entității de audit Date privind suspendarea și reluarea activității de audit Numele, prenumele și numărul individual al auditorilor angajați în cadrul entității de audit
1902001 „MOORE STEPHENS KSC” SRL

MD- 2012, mun. Chişinău,
str. Vlaicu Pîrcălab, nr. 63
tel. 022022555
www.moore.ro

Moore Stephens KSC Assurance, SRL România 100%

Benderschi Vasile
nr. 0802121
Dumbravă Ruslan
nr. 1405102
Moroz Svetlana

nr. 1609123

1902002 “CROWE AUDIT FPA” SRL

MD-2005, mun. Chişinău,
str. Mihai Eminescu, nr. 70
tel. 060503650
www.crowe.com/md

Panainte Elena 100%

Panainte Elena
nr. 1104033
Bordian Alina
nr. 1112041
Brașoveanu Doina
nr. 1412090

1902003 „AUDIT-DATA” SRL

MD-2001, mun. Chişinău,
str. Ciuflea 1A, ap. 96
tel. 069184328
www.audit-data.md

Crucerescu Ala 100%

Crucerescu Ala
nr. 1106047
Calancea Ion
nr. 0802241
Pavlov Nadejda
nr. 1812134

1902004 „PRIMAUDIT COMPANY” SRL

MD -2012, mun. Chişinău
str. București nr. 96/1, ap. 27
tel. 060444434
www.primaudit.md

Clașevici Cătălina 100%

Clașevici Cătălina
nr. 1012030
Bulgaru Stela
nr. 1411082
Mâță Ina
nr. 0802065
Gherman Cristina
nr. 1104003

1902006 „AUDIT GRUP” SRL

MD 2020, mun Chişinău,
str. Ceucari, nr. 6, of. 36
tel. 068431117
www.auditgrup.md

Spînu Liviu 100%

Spînu Liviu
nr. 1710118
Spînu Raisa
nr. 0802046
Procopciuc Maria
nr. 0802177

1902007 „DIVERS AUDIT” SRL

MD-2044, mun. Chişinău
bd. Mircea cel Bătrîn, nr. 1
tel. 069911729
www.diversaudit.md

Iabanji Ștefan 100%

Smochina Liliana
nr. 0802139
Gorea Natalia
nr. 1310067
Iabanji Ștefan
nr. 2201011

1902008 „CONSULTING – MODERN” SRL

MD-2003, mun. Chişinău, or. Durleşti,
str. Petru Rareş, nr. 17A
tel. 022584316
tel. 069169127
tel. 060889333

Miron Galina 100%

Miron Galina
nr. 0802043
Jivalcovschi Igor
nr. 0802057
Marcenco Elena
nr. 0802171

1902009 „ACIL-SERVICE” SRL

MD-2060, mun. Chişinău,
str. Decebal, nr. 6/2, ap. 168
tel. 069040099

Carpencova Anna 100%

Carpencova Anna
nr. 1506057

1902010 „BDO AUDIT & CONSULTING” SRL

MD-2005, mun. Chişinău
str. A. Pușkin, nr. 45/ B
tel. 022902300
www.bdo.md

BDO AUDIT SRL România 51%
Moraru Nelea 42%
Bernaz Anatolie 5%
Raiețchi Eugeniu 2%

Moraru Nelea
nr. 0802223
Danilevici Diana
nr. 1012018
Raiețchi Eugeniu
nr. 1205054

1902011 „FIRST AUDIT INTERNATIONAL” SRL

MD- 2068, mun. Chișinău
bd. Moscova, nr. 15/7, of. 202
tel. 022605872
tel. 079405654
www.fai.md

Șoimu Sergiu 95,93%
Nichitin Serghei 4,07%

Șoimu Sergiu
nr. 0802119
Lungu Marianna
nr. 0802009
Pașinschi Cristina
nr. 1406062
Șoimu Corneliu
nr. 2404042

1902012 „JUST-AUDIT” SRL

MD-2004, mun. Chișinău,
str. Bucuriei, nr. 1
tel. 069083706

Andoni Sofia 100%

Andoni Sofia
nr. 0802130
Rebeja Elena
nr. 1812120

1902013 „DEUKALION” SRL

MD-2004, mun. Chișinău,
bd. Ștefan cel Mare, nr. 180, of. 1316
tel. 079006135
tel. 079006137

Craciun Svetlana 51%
Craciun Oleg 49%

Craciun Svetlana
nr. 0802131
Craciun Maria
nr. 1806130

1902014 „EUROPRO-AUDIT” SRL

MD-2075, mun. Chișinău,
str. Igor Vieru, nr.1, of. 123
tel. 069475964
tel. 069951895

Lapițcaia Liudmila 100%

Lapițcaia Liudmila
nr. 0802086

1902015 ”INTELCONT AUDIT” SRL

MD-2004, mun. Chișinău,
str. Mitropolit Dosoftei, nr. 118
tel. 069753493
tel. 068444620
www.econt.md

Dimitrova Galina 51%
Baran Eugeniu 49%

Dimitrova Galina
nr. 0802063

1902016 ÎCS„BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS” SRL

MD-2001, mun. Chișinău,
bd. Ștefan cel Mare, nr. 65, of. 715
tel. 022233003
tel. 060331680
www.bakertilly.md

Baker Tilly Moldova (Cyprus) Limited - 100%

Voloșciuc Natalia
nr. 0802153
Roșca Vladimir
nr. 0802209
Polomoșnîh Alexandr
nr. 1006001
Agafiță Constantin
nr. 2201021

1902017 „ROIT-AUDIT” SRL

MD-2004, mun. Chișinău,
str. Serghei Lazo, nr. 40, of. 5-6
tel. 022210022
tel. 069149051
www.roit-audit.md

Roitman Sioma 100%

Roitman Sioma
nr. 0802015

1902018 „AUDIT-SERVICE SUD” SRL

MD-3905, or. Cahul,
str. C. Negruzzi, nr. 131, ap. 46
tel. 079405489

Danila Victor 100%

Danila Victor
nr. 0802061

1902019 „ALTIMEEA” SRL

MD-2004, mun. Chișinău,
str. 31 August 1989, nr. 98, of. 504
tel. 022835375
tel. 079140175
tel. 078355855
www.econsult.md

Timofeenco Aliona 100%

Timofeenco Aliona
nr. 1112016
Timofeenco Tatiana
nr. 1112017

1902020 „GRANT THORNTON AUDIT” SRL

MD-2005, mun. Chișinău,
str. Gr. Ureche, nr. 69
tel. 022860571
www.grantthornton.md

Bride Stephane Christophe 100%

Bride Stephane Christophe
nr. 1010002
Popa Emilia
nr. 0802117

1902021 ,,PRIMINFO-GRUP AUDIT” SRL

MD-2044, mun. Chișinău,
str. Petru Zadnipru, nr. 2/1, ap. 175
tel. 069240411
www.priminfo.md

Dandara Viorel 100%

Dandara Viorel
nr. 1306064
Godea Mariana
nr. 1306065

Pagini